Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) są państwem położonym nad Zatoką Perską i graniczącym z Arabią Saudyjska i Omanem. ZEA jest powstałą w latach 1971-72 federacją siedmiu emiratów, z których pierwsze miejsce pod względem powierzchni i populacji zajmuje Abu Zabi, kolejne natomiast Dubaj, Szardża, Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma i Fudżajra. Najwyższą władzę w federacji sprawuje Najwyższa Rada składająca się z dziedzicznych monarchów absolutnych siedmiu emiratów, spośród których emir Abu Zabi tradycyjnie pełni funkcję prezydenta szejka, natomiast emir Dubaju funkcję wiceprezydenta i premiera szejka. Federalna Rada Narodowa pełni funkcję ustawodawczego organu opiniodawczego. Jednocześnie każdy z emiratów dysponuje dużą niezależnością od władz federalnych w zakresie prowadzenia spraw politycznych i gospodarczych. Zasoby naturalne położone na terytorium każdego z emiratów stanowią własność jego władcy. Podobnie każdy z emiratów może ustalać własne reguły prowadzenia działalności gospodarczej na jego terytorium.

Emiraty Arabskie

Wolnorynkowa gospodarka ZEA charakteryzuje się wysokim dochodem per capita oraz znaczną nadwyżką handlową w skali roku. Jednocześnie władcy ZEA od wielu lat prowadzą intensywną politykę mającą w celu uniezależnienia gospodarki państwa od eksportu ropy naftowej, co w założeniach ma nastąpić przed 2030 r. Jednym z elementów tej polityki ekonomicznej jest rozbudowa i dywersyfikacja gałęzi gospodarki państwa. Powyższe skutkuje bardzo aktywną działalnością inwestycją państwa zarówno w sektorze budowlanym, sektorze nowoczesnego przemysłu przetwórczego i energetycznego, jak i sektorze usług charakteryzujących się najwyższą jakością, przede wszystkim turystycznych, hotelarskich, transportu morskiego i lotniczego oraz usług finansowych. Obecnie już tylko 25% PKB państwa pochodzi z ropy naftowej i innych surowców naturalnych. Polityka nowoczesności wiąże się również z ogromnymi nakładami państwa (powyżej 20% PKB) na edukację swoich obywateli, co ma na celu ich zawodową aktywizację oraz zwiększenie konkurencyjności wysokowykwalifikowanej siły roboczej tego państwa (tzw. polityka emiratyzacji).

Elementem ww. polityki zwiększania ekonomicznej atrakcyjności państwa jest tworzenie przez poszczególne emiraty Stref Wolnego Handlu (Free Trade Zones, dalej jako: „SWH”), w których zagraniczni inwestorzy mogą tworzyć spółki ze 100% kapitałem zagranicznym, korzystające z licznych swobód gospodarczych, braku opodatkowania dochodów, majątku, kapitału, obrotów, braku ceł, oraz co do zasady z dostępem przywilejów przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, spółek założonych w SWH nie dotyczy wiele ograniczeń prawnych i administracyjnych (w tym z zakresu wymiany walut i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy), które z kolei obowiązują w ZEA poza specjalnymi strefami. Spółki z SWH nie mogą jednak prowadzić działalności na terytorium ZEA poza własną strefą, dokonywać transakcji handlowych z podmiotami z emiratów oraz działać w zastrzeżonych branżach (m.in. wydobycia i handlu surowcami, produkcji elektryczności). Obecnie na terytorium ZEA funkcjonuje ok. 30 Stref Wolnego Handlu, w tym strefy przeznaczone dla ogólnej działalności gospodarczej oraz dedykowane do szczególnych prorozwojowych gałęzi nowoczesnej gospodarki. Do najważniejszych stref należą Dubai International Financial Center, Jebel Ali Free Zone i Ras Al Khaimah Free Trade Zone. Niezwykle korzystne zasady (nie)opodatkowania spółek działających w tych strefach, w tym brak podatku u źródła, wraz z dostępem do nowoczesnej infrastruktury i usług powodują, iż wiele największych międzynarodowych korporacji otworzyło w strefach swoje placówki, a nawet przeniosło do nich swoje główne siedziby.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu w Emiratach Arabskich. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek w Emiratach Arabskich, w szczególności spółek Free Trade Zone. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki oraz jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną lub umowę między wspólnikami (shareholders’ agreement), a także pomogą w uzyskaniu odpowiedniej licencji dla Państwa spółki. Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka założona zgodnie z prawem obowiązującym w Emiratach Arabskich. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie lokalnego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek założonych w Emiratach Arabskich. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu w Emiratach Arabskich w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę zgodnie z prawem Emiratów Arabskich zapraszamy do współpracy!