Korzystne reguły opodatkowania:

 • działalność operacyjna: 0%.
 • otrzymywanie dywidend: 0%,
 • otrzymywanie zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • otrzymywanie zysków z licencji: 0%,
 • wypłacanie dywidend: 0%,
 • wypłacanie odsetek: 0%,
 • wypłacanie należności licencyjnych: 0%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż ZEA:

 • nie opodatkowuje dochodów i obrotu,
 • posiada atrakcyjny reżim specjalnych stref ekonomicznych,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • zapewnia relatywnie wysoki poziom anonimowości,
 • posiada bezpieczny i przyjazny system bankowy.
Emiraty Arabskie

Korzyści spółek w ZEA

Wolnorynkowa gospodarka ZEA charakteryzuje się wysokim dochodem per capita oraz znaczną nadwyżką handlową w skali roku.

czytaj więcej
opodatkowanie

Spółki w Strefach Wolnego Handlu

Wyłączenie spółek SWH z obowiązku większościowego udziału miejscowych inwestorów oraz brak opodatkowania w ZEA.

czytaj więcej
zaufaj-nam

Zaufaj specjalistom

Skierowana do Państwa oferta powołania spółki na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiera jedynie zarys wybranych zagadnień

czytaj więcej